Brief aan onze leden

Amsterdam, 14 september 2020.

Beste leden, ereleden en aspirant-leden van de Motor Sportclub Amsterdam, Het had een roerig jaar moeten worden voor de MSA maar vanaf half maart stond de wereld even stil. COVID-19 heeft een flinke stempel gedrukt op ons dagelijks leven in het algemeen en op ons eigen doen en laten in het bijzonder. Begin dit jaar werd er bij de MSA nog vergaderd over de viering van MSA-50 eind oktober/begin november en al gauw zaten we in een onzekere situatie die, tot op de dag van vandaag, voortduurt. Gelukkig zijn we in staat geweest om een aantal extra activiteiten te organiseren; zo waren er dit jaar “thema-Koplampen”, hebben we een picknick georganiseerd en werd er op 1 augustus een “MSAmini-pride” georganiseerd op de terrasboot van Café P96. Zeer succesvolle, kleinschalige evenementen, waar we toch even “aan elkaar konden snuffelen”, zij het op 1½ meter afstand. Omdat het er op lijkt dat de situatie niet heel snel zal veranderen en grote evenementen voorlopig nog niet toegestaan zijn heeft het bestuur, in samenspraak met de diner-commissie, moeten besluiten om de geplande festiviteiten (van oktober/november), inclusief het galadiner, voor dit jaar af te gelasten. Met pijn in ons hart, want 50 jaar is toch wel een mijlpaal die we graag met zijn allen hadden willen vieren en er waren al de nodige voorbereidingen getroffen… Wij laten ons niet zomaar uit het veld slaan, dus we zijn voornemens om ons jubileumjaar in 2021 op uitgebreide schaal te vieren. Wanneer, hoe en waar is natuurlijk nog even afwachten, maar daar kunnen we het tijdens de eerstvolgende ledenvergadering samen over hebben, in samenspraak met de commissies. Tot die tijd willen wij ons inzetten om extra kleinschalige activiteiten te ontwikkelen, zoals we de afgelopen maanden al hebben gedaan. Er zijn er een aantal in ontwikkeling en de aankondigingen van deze activiteiten komen t.z.t. in de Koplamp te staan. Hoewel we het graag anders hadden gezien, heeft deze situatie ook positieve kanten. Zo hebben we een aantal gezellige alternatieve activiteiten ontwikkeld, die we waarschijnlijk anders niet hadden georganiseerd. Leuke bijkomstigheid is dat het animo voor deze activiteiten ook boven onze verwachtingen waren, dus dat schept ook weer perspectief voor nieuwe initiatieven voor de toekomst. Wij hopen dat al onze leden in goede gezondheid zijn. Verder ben je altijd welkom om via één van onze e-mail adressen of telefoonnummers contact op te nemen, indien je daar behoefte aan hebt. Wij focussen ons nu op 2021 en hopen vóór het einde van het jaar toch nog een aantal leuke activiteiten te organiseren, opdat we contact blijven houden en daarvoor staan van wat we al 50 jaar zijn; een vriendenclub met gezamenlijke interesses. Blijf gezond en hopelijk tot gauw, namens het MSA-bestuur,
Arthur Peremans (voorzitter)
Chuck Wendling (secretaris/vice-voorzitter)
Niek van Oostenbrugge (ledenadministratie)
Raymond Timmer (toercommissaris)
Tony de Brie (mediacommissaris)