Najaarsvergadering op zondag 22 november a.s.

Nadat we in het voorjaar geen ledenvergadering hebben kunnen organiseren, willen we het op zondag 22 november weer gaan proberen, onder strikte voorwaarden. De vergadering begint om 16.00 uur en aanstluitend bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een stamppotmaaltijd (kosten €20,00). Voor beiden – zowel voor de vergadering als voor de maaltijd) is het verplicht om je bijtijds aan te melden in verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen/capaciteit; aanmelden bij president@msamsterdam.nl Voor de leden die we eventueel teleur moeten stellen (vol=vol), is het bestuur van plan om een Zoom- of Yitsy-verbinding op te zetten zodat de vergadering thuis te volgen is. Verdere praktische informatie, alsmede de agenda, zal in een volgende Koplamp worden gecommuniceerd. Bovenstaande is natuurlijk sterk afhankelijk van de op 22 november geldende RIVM-regels, waaraan zowel de Schreierstoren als het MSA-bestuur zich te houden heeft.