Najaarsvergadering zondag 24 november 2019

Op zondag 24 november vindt onze ledenvergadering plaats en bij deze is iedereen (leden en aspirant-leden) van harte
uitgenodigd. We mogen ons verheugen op de aanmelding van een flink aantal aspirant-leden, waarvan we hopen dat zij in
grote getalen naar de vergadering komen en tot officieel lid worden benoemd.
De vergadering begint om 16.00 uur en na de vergadering bestaat de mogelijkheid om aan te schuiven voor een
stamppotbuffet. De kosten voor het buffet bedragen €20,00 (voor leden) en voor niet-leden €25,00.
Opgeven voor het buffet kan nu al via president@msamsterdam.nl